గోల్కొండ హైస్కూల్: అడుగేస్తే అందే దూరంలో..హలో

Audio Song (Male):
 
Audio Song (Female):
 
Video (Male) Song:
 
Video (Female) Song:
 
Movie Name
   Golkonda High School
Song (Male) Singers
   Hema Chandra
Song (Female) Singers
   Anuradha Palakurthi
Music Director
   Kalyan Malik
Year Released
   2011
Actors
   Sumanth,
   Swathi
Director
   Mohan Krishna Indraganti
Producer
   Ram Mohan Paruvu

Context

Song Context:
   ప్రతి పాటకొత్త మలుపే, ప్రతి పూట ఆశ మెరుపే
   ప్రతి చోట గెలుపు పిలుపే, తెలుసుకో!

Song Lyrics

పల్లవి: ||ఆమె||
       అడుగేస్తే అందే దూరంలో.. హలో
       అదిగో ఆ తారతీరంలో.. చలో
       అటు చూడు ఎంత తళుకో
       అది వచ్చి వాలేననుకో
       కనుల ఇంత ఎంత వెలుగో చూసుకో
       ఇది నేటి ఆదమరుపో, మరునాటి మేలుకొలుపో
       వెనువెంట వెళ్ళి ఇపుడే తేల్చుకో
                         ||అడుగేస్తే||
.
చరణం 1: ||ఆమె||
       కొండంత భారం కూడా తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది
       గుండెల్లో సందేహలు ఏమి లేకుంటే
       గండాలు సుడిగుండాలు ఉండే ఉంటాయి అనుకుంటే
       సంద్రంలో సాగే నావ నాట్యం చేస్తునట్టు ఉంటుందే
       ధీమగా పోతుంటే..ఏ మార్గం నిన్ను ఏనాడు ఆపదని
       సరదాగా దూసుకెళ్ళిపో..కడదాక ఆగననుకో
       కలగన్న రేపుని ఇపుడే కలుసుకో
.
చరణం 2: ||ఆమె||
       ఉత్సాహాం పరుగులు తీస్తూ విశ్రాంతే కొత్తనుకుంటే
       ఆయాసం కూడా ఎంతో హాయేలే
       పోరాటం కూడ ఏదో ఆటలే కనపడుతుంటే
       గాయాలు గట్రా చాలా మాములే అనిపిస్తాయి అంతే
       నీ గమ్యం ఎదైనా..వెళ్ళాలే గాని, రమ్మంటే రాదు కదా
       ప్రతి పాటకొత్త మలుపే, ప్రతి పూట ఆశ మెరుపే
       ప్రతి చోట గెలుపు పిలుపే, తెలుసుకో!
                          ||ఇది నేటి ఆదమరుపో||
.
.
                          (Contributed by Sai)

Highlights

   ఇది నేటి ఆదమరుపో, మరునాటి మేలుకొలుపో వెనువెంట వెళ్ళి ఇపుడే తేల్చుకో
………………………………………………………………………………………………..

2 Responses to “గోల్కొండ హైస్కూల్: అడుగేస్తే అందే దూరంలో..హలో”

  1. akbar Says:

    పాటల మూటల తో … మనసులు మీటే
    అక్షర వనం లో తోటమాలి …
    సిరి”వెన్నెల” ప్రతి తరం పై కురవాలి - అక్బర్

  2. adi Says:

    great sir

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)