గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి: గణ గణ గణ గణ గుండెలలో జేగంటలు

Audio Song:
Movie Name
Gautamiputra Satakarni
Song Singers
Simha,
Anand Bhaskar
Vamsi
Music Director
Chirantan Bhat
Year Released
2017
Actors
Bala Krishna,
Shriya Saran,
Hema Malini
Director
Radhakrishna Jagarlamudi
Producer
Y. Rajeev Reddy
J. Saibabu

Context

Song Context:
కయ్యానికి సయ్యందాం పదరా!

Song Lyrics

హేయ్! గణ గణ గణ గణ గుండెలలో జేగంటలు మ్రోగెను
రక్కసి మూకలు ముక్కలు ముక్కలయేలా
హేయ్! కణ కణ కణ కణ కన్నులలో కార్చిచ్చులు రేగెను
చిక్కటి చీకటి నెఱ్ఱగ రగిలించేలా
.
ఒరదాటిన నీ కత్తి ||ఖో|| పగవాడి పాలి మిత్తి
సహనం ఇక సరిపెట్టి ||ఖో|| గర్జించర ఎలుగెత్తి
ఎవ్వడురా ఎదటకి రారా
||ఖో|| అని అనగానే ఔరౌరా
నువ్వు ఆపదకే ఆపదవౌతవురా
.
||హీరో||
కీడంటే మన నీడే కదరా నదురా బెదురా ముందుకు పదరా
వేటంటే మన కాటే కదరా కయ్యానికి సయ్యందాం పదరా
||ఖో|| ||కీడంటే మన||
.
నువ్వు జెబ్బ చరిస్తే ||ఖో|| ఆ దెబ్బకి దయ్యం దడిసి
పెను బొబ్బక టేస్తే ||ఖో|| విని ఆకాశం అవిసి
జేజేలే జే కొడతారంతే
.
సింగం నువ్వై జూలిదిలిస్తే ||ఖో|| ఎంత మందైనా జింకల మందే
మీసం దువ్వే రోసం జూస్తే ||ఖో|| ఎముడికెదురుగా నిలబడి నట్టే
ఉసురుండదు ఉరకలు బెట్టందే
.
పిడుగల్లే నీ అడుగే పడితే పిడికెడు పిండే కొండ
నీపై దాడికి దిగితే మిడతల దండే దుండగులంతా
పర వాడిని పొలిమేరలు దాటేలా తరమకుండా
అలుపంటూ ఆగదుకదరా జరిగే యుద్ధకాండ
భారత జాతి భవితకి సాక్ష్యం ఇదిగోరా మన జెండా!
.
||ఖో|| ||కీడంటే మన||

Highlights


………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)