గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి: ఎకి మీడా! నా జత విడనని వరమిడవా!

Audio Song:
Movie Name
Gautamiputra Satakarni
Song Singers
Udit Narayan,
Shreya Ghoshal
Music Director
Chirantan Bhat
Year Released
2017
Actors
Bala Krishna,
Shriya Saran,
Hema Malini
Director
Radhakrishna Jagarlamudi
Producer
Y. Rajeev Reddy
J. Saibabu

Context

Song Context:
మహరాజునని మరిపించే నీ మహత్తులో పడి బందీ నయ్యానే!

Song Lyrics

పల్లవి: |ఆమె|
ఎకి మీడా!… ఎకి మీడా! నా జత విడనని వరమిడవా!
తగు జోడా! నా కడ కొంగున ముడి పడవా!
.
|అతడు|
సుకుమారీ నీ సొగసు సిరులు నను నిలువెల్లా పెనవేసుకునీ
మహరాజునని మరిపించే నీ మహత్తులో పడి బందీ నయ్యానే! ఎటెళ్తానే!
.
చరణం 1: |అతడు|
కడవై వుంటా నడువొంపుల్లో కులికే నడకా నను కాసుకో గుట్టుగా
||ఆమె||
కోకా రైకా నువ్వనుకుంటా చక్కెర తునకా చలి కాసుకో వెచ్చగా
.
||అతడు||
చెమట చలవో చిరు చినుకు చొరవో ఈ
తళ తళ తళ తళ తరుణి తనువు కిది ఎండో వానో
||ఆమె||
ఎండో వానో ఎవరికెరుక ఏ వేళాపాళా ఎరుగనని
ప్రతి రోజిలా నీతో బాటే నడుస్తు గడిస్తె ఎన్నాళ్ళైతేనేం ఎటైతేనేం
.
|అతడు| ఎకి మీడే! నీ జత విడనని వరమిడనే!
|ఆమె| వరమిడవా?
|అతడు| సరి జోడే! నీ కడ కొంగున ముడి పడనే!
.
చరణం 1: |ఆడ ఖోరస్|
వీరి వీరి గుమ్మడంటు వీది వాడ సుట్టుకుంటు
ఇంతలేసి కళ్ళ తోటి వింతలెన్నో గిల్లు కుంటు
ఉల్లోల మువ్వాల ఇయ్యాల సయ్యాటలు! సుర్రో!
.
|మగ ఖోరస్|
కోడె గాడు పక్కనుంటే ఆడ ఈడు ఫక్కు మంటె
మన్ను మిన్ను సూడనట్టూ మేలమాడుకుంటు ఉంటే
మత్తెక్కి తూగాల మున్నూరు ముప్పొద్దులు! సుర్రో!
.
||ఆమె|| ఎకి మీడా….

Highlights

ఎకి మీడా = ప్రభువు, పతి
………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)