గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి: సాహో! సార్వభౌమా! సాహో!

Posted by admin on 27th December 2016 in గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి
Audio Song:
Movie Name
Gautamiputra Satakarni
Song Singers
Vijay Prakash
Music Director
Chirantan Bhat
Year Released
2017
Actors
Bala Krishna,
Shriya Saran,
Hema Malini
Director
Radhakrishna Jagarlamudi
Producer
Y. Rajeev Reddy
J. Saibabu

Context

Song Context:
గౌతమీ సుత శాతకర్ణి! బహు పరాక్! బహు పరాక్!

Song Lyrics

||అతడు||
సాహో! సార్వభౌమా! సాహో! ||3||
సాహో! సార్వభౌమా!
.
కాలవాహిని శాలివాహన శకముగా
ఘనకీర్తి పొందిన సుప్రభాత సుజాతవహ్నీ!
గౌతమీ సుత శాతకర్ణి!
బహు పరాక్! బహు పరాక్! ||2||
.
కక్షల కాళ రాతిరిలోన కాంతిగ
రాజసూయాధ్వరమునే! జరిపెరా!…
కత్తులలోన ఛిద్రమ్మైన శాంతికి తానె
వేదస్వరముగా! పలికెరా!
సాహో! సార్వభౌమా! బహు పరాక్!
.
నిన్నే కన్న పున్నెం కన్న ఏదీ మిన్న కాదనుకున్న
జననికి జన్మ భూమికి తగిన తనయుడివన్న
మన్నన పొందరా! .. ||2||
.
స్వర్గాన్నే సాధించే విజేత నువే
సాహో! సార్వభౌమా! సాహో!
స్వప్నాన్నే సృష్టించే విధాత నువే
సాహో! సార్వభౌమా!
.
అమృతమంథన సమయమందున
ప్రజ్వలించిన ప్రళయ భీకర
గరళమును గళమందు నిలిపిన హరుడురా!
శుభకరుడురా!
బహు పరాక్! బహు పరాక్! ||2||
.
పరపాలకుల పదపంకముతో కలుషమ్మైన
ఇలనిను పిలిచెరా! పలకరా!
దావానలము వోలే దాడి చేసిన దుండగీడుల
దునుమరా! దొరా!
సాహో! సార్వభౌమా! బహు పరాక్! ..
.
దారుణమైన ధర్మగ్లాని ధారుణివైన కాలూనింది
తక్షణమొచ్చి రక్షణనిచ్చి దీక్షగ అవతరించర
దేవరా! . (2)
దేవరా…….

Highlights


………………………………………………………………………………………………..

2 Responses to “గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి: సాహో! సార్వభౌమా! సాహో!”

  1. Ravindra Says:

    I have collected around 400 songs of Sastry garu. If you are interested please send a mail to sirivennelasongs@gmail.com, I can share them with you.

  2. admin Says:

    Thanks you Ravindra garu.
    Just now I sent an email to you.

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)