వినోదం: హాయ్ లైలా ప్రియురాలా! వెయ్యి నా మెడలో వరమాల

Audio Song:
 
Movie Name  
   Vinodam
Song Singers
   Balu,
   Chitra,
   Chorus
Music Director
   S.V. Krishna Reddy
Year Released
   1996
Actors
   SriKanth,
   Ravali
Director
   S.V. Krishna Reddy
Producer
   K. Acchi Reddy

Context

Song Context: 
    They are ready for wedding!

Song Lyrics

||ప|| |అతడు|
       హాయ్ లైలా ప్రియురాలా వెయ్యి నా మెడలో వరమాల
|ఆమె|
       పిల్ల కల పెళ్లి కళ కన్నె కోరిన వరమీయవేల
|అతడు|
       లోకమంతా తెలిసేలా ఏకమయ్యే జతలీల
       శుభలేఖలు రాసిన వేళ!
                                   || హాయ్ లైలా||
.
||చ|| |ఆమె|
       ఎటు చూస్తున్నా శుభ శకునాలే కనపడుతున్నవి కదా
|అతడు|  
       ఎవరేమన్నా పెళ్లి మంత్రాలై వినపడుతున్నవి కదా
|ఆమె|
       ప్రేమా గీమా చాలించేసి పెళ్లాడేసే వేళయ్యింది
|అతడు|
       ప్రేయసి కాస్తా పెళ్లామయ్యే ఆ సుముహూర్తం వచ్చేసింది
|ఆమె|
       కళ్యాణ వైభోగంతో కన్యాదానం కానీయబ్బాయి
|అతడు|
       ఆ పైన నా ఓళ్లోనే కాలక్షేపం చెయ్యాలమ్మాయి… చిలకలా
                                   || హాయ్ లైలా||
.
||చ|| |అతడు|
       వరుడిని నేనై పరిణయమాడే పిల్లకి పల్లకి తేనా
|ఆమె|
       ఇదివరకెపుడు పరిచయమవని సిగ్గుకి దగ్గర కానా
|అతడు|
       పిల్లామూక పరివారంతో చుట్టాలంతా వస్తారంట
|ఆమె|
       చిన్నా పెద్దా సకుటుబంగా చుట్టూ చేరి చూస్తారంట
|అతడు|
       మోగాలి డివ్వి డివ్వి డివ్విట్టంతో డోలూ సన్నాయి
|ఆమె|
       మొగుడి వేషంలో నిన్నే చూసి నవ్వేస్తానోయి… కిల కిలా
                                   || హాయ్ లైలా||
.
.
                      (Contributed by Nagarjuna)

Highlights

………………………………………………………………………………………………..

3 Responses to “వినోదం: హాయ్ లైలా ప్రియురాలా! వెయ్యి నా మెడలో వరమాల”

 1. Kishore kumar Says:

  ఓ గాలి కాదు అది మోగాలి
  మోగాలి డివ్వి డివ్వి డివ్విట్టంతో డోలూ సన్నాయి

 2. Kishore kumar Says:

  ఓ గాలి కాదు అది మోగాలి

  మోగాలి డివ్వి డివ్వి డివ్విట్టంతో డోలూ సన్నాయి

 3. admin Says:

  Kishore garu,
  thanks a lot for the correction.
  It is fixed now.

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)