అంతం: నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో నేనెవ్వరో ఏమిటో

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Antham
Song Singers
   S.P. Balu
Music Director
   R.D. Barman
Year Released
   1992
Actors
   Nagarjuna,
   Urmila Mathondkar
Director
   Ram Gopal Varma
Producer
   Ram Gopal Varma

Context

Song Context:
A professional killer turned normal guy by love
   (నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో నేనెవ్వరో ఏమిటో
    నీ నీడ చూపింది నాలో ఇన్నాళ్ళ లోటేమిటో)

Song Lyrics

||ప|| |అతడు|
       నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో నేనెవ్వరో ఏమిటో
       నీ నీడ చూపింది నాలో ఇన్నాళ్ళ లోటేమిటో
                                  ||నీ నవ్వు||
.
||చ|| |అతడు|
       నాకై చాచిన నీ చేతిలో చదివాను నా నిన్నని || 2 ||
       నాతో సాగిన నీ అడుగులో చూశాను మన రేపుని
       పంచేదుకే ఒకరు లేని - బతుకెంత బరువో అని
       ఏతోడుకీ నోచుకోని - నడకెంత అలుపో అని
.
||చ|| |అతడు|
       నల్లని నీ కనుపాపలలో - ఉదయాలు కనిపించనీ ||2||
       వెన్నెల పేరే వినిపించనీ - నడిరేయి కరిగించనీ
       నా పెదవిలోనూ ఇలాగె - చిరునవ్వు పుడుతుందనీ
       నీ సిగ్గు నా జీవితాన తొలిముగ్గు పెడుతుందని
.
||చ|| |అతడు|
       ఏనాడైతే ఈ జీవితం రెట్టింపు బరువెక్కునో ||2||
       తనువూ మనసూ చెరిసగమని పంచాలి అనిపించునో
       సరిగా అదే శుభముహూర్తం సంపూర్ణమయ్యేందుకు
       మనమే మరో కొత్త జన్మం పొందేటి బంధాలకు
                                   ||నీ నవ్వు||
.
.
         (Contributed by Narasimha Murthy)

Highlights

   [Also refer to Page 80 of సిరివెన్నెల తరంగాలు]
……………………………………………………………………………………………….

5 Responses to “అంతం: నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో నేనెవ్వరో ఏమిటో”

 1. Sistla Chandra Sekhar Says:

  నాకై సాచిన నీ చేతిలో చదివాను నా నిన్నని
  నాతో సాగిన నీ అడుగులో చూశాను మన రేపుని
  పంచేదుకే ఒకరు లేని - బతుకెంత బరువో అని
  ఏతోడుకీ నోచుకోని - నడకెంత అలుపో అని
  Who else can write such beautiful lines? Only Sastry Garu can present romantic lyrics with utmost decency.

 2. bhavani Says:

  మొదటి చరణం లో నాకై చాచిన (not సాచిన) నీ చేతిలో…………అని ఉంటుంది గమనించాలి

 3. Mohan Says:

  నా పెదవిలోనూ ఇలాగె …
  Ee Lines song lo vintunnapudu verey la vunnai
  Oka sari confirm cheyyandi

  ” Na pedhavilo nudhurilage ..” ani vinipistuhndhi..

 4. admin Says:

  Mohan garu,
  Meaning is not matching with your interpretation. Let me double check.

 5. Sistla Chandra Sekhar Says:

  Mohan Garu, It is “Naa pedavi lonoo ILAGE”. SPB’s magical smile brings more life to this line. Hats off to him.

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)