ప్రేమ కథ: సండే మండే వదిలేయ్ నేను బిజి మై రోజీ

Audio Song:
 
Movie Name
   Prema Katha
Song Singers
   Mano,
   Chitra
Music Director
   Sandeep Chowtha
Year Released
   1999
Actors
   Sumanth,
   Anthra Mali
Director
   RamGopal Varma
Producer
   Akkineni Nagarjuna

Context

Song Context:
   ఫిల్మ్ ప్రోగ్రాం ఏ రోజు?
   Interesting discussion by lovers!

Song Lyrics

||ప|| |అతడు|
       సండే మండే వదిలేయ్ నేను బిజీ మై రోజీ
       ట్యూజ్ డే ఫిల్మ్ ప్రోగ్రాం ఈ రోజే ఫిక్స్ చేద్దాం
ఆమె:
       ట్యూస్ డే వెరీ సారీ హాలిడే డాడీకి
       వెడ్స్ డే కి మన ప్రొగ్రాం మారిస్తే నో ప్రాబ్లం
అతడు:
       నాకు వీలైనదే నీకు జైలైనదే
ఆమె:
       నాకు వీలెప్పుడో నీకు పనులప్పుడే
అతడు:
       అయితే మరేం చేద్దాం నీతో మహాకష్టం
ఆమె:
       రానన్నానా బుధవారం కాదన్నానా నీ ఇష్టం
.
చరణం: అతడు:
       ధర్సుడే మార్నింగ్ ఓకే కదా
ఆమె:
       పొద్దున్న ఇంట్లో పనుండదా
అతడు:
       ఆరోజు ఈవినింగ్ బాగుండదా
ఆమె:
       బాబా గుడికి వెళ్ళాలి కదా
        ||అతడు|| |ధర్సుడే మార్నింగ్|
అతడు:
       మర్నాడు ఐనా సరే
ఆమె:
       మనకారోజు చుక్కెదురే
అతడు:
       మరి ఏంకొంప మునిగిందట
ఆమె:
       ఆ రోజు రాఖీ కదా
అతడు:
       ఐతే మరేం చేద్దాం నీతో మహా కష్టం
ఆమె:
       రానన్నానా బుధవారం
                                 ||సండే||
.
చరణం: ఆమె:
       శనివారం నీకు హాఫ్ డే కదా
అతడు:
       సగం రోజుతో ఏం సరదా
ఆమె:
       ఆదివారమంతా మనదే కదా
అతడు:
       నో ఛాన్స్ ముందే చెప్పాకదా
ఆమె:
       ఏముద్దరిస్తారంట
అతడు:
       చెబితే అదో తంట
ఆమె:
       ఏం పాడు సీక్రెట్టని
ఆతడు:
       క్రికెట్టుమ్యాచ్ వుంది
ఆమె:
       క్రికెట్ ని లవ్ చేసుకో నీముఖాన్ని చూడనుపో
అతడు:
       నూరేళ్ళ లవ్ అనుక్కో వండే ఇస్తే ఏం రిస్కో
                                         ||సండే||
.
.
             (Contributed by Venkata Sreedhar)

Highlights

…………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)