రుద్రవీణ: లలిత ప్రియకమలం విరిసినది కన్నుల కొలనిని

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   RudraVeena
Song Singers
   K.J. Yesudas,
   Chitra
Music Director
   Ilaya Raja
Year Released
   1988
Actors
   Chiranjeevi,
   Shobhana
Director
   K. Balachander
Producer
   K. Nagendra Babu

Context

Song Context:
      Two intellectuals - one romantic Song!
      [.... వేల మధుమాసముల పూల దరహాసముల మనసులు మురిసెను]

Song Lyrics

||ప|| |అతడు|
       లలిత ప్రియకమలం విరిసినది కన్నుల కొలనిని
ఆమె:
       ఉదయ రవికిరణం మెరిసినది ఊహల జగతిని || ఉదయ ||
అతడు:
       అమృత కలశముగ ప్రతి నిముషం || 2 ||
       కలిమికి దొరకని చెలిమిని కురిసిన అరుదగు వరమిది
                                                || లలిత ||
.
చరణం:
అతడు:
       రేయీ పవలూ కలిపే సూత్రం సాంధ్యారాగం
       కాదా నీలో నాలో పొంగే ప్రణయం
ఆమె:
       నేలా నింగీ కలిపే బంధం ఇంద్రచాపం
       కాదా మన స్నేహం ముడివేసే పరువం
అతడు:
       కలల విరుల వనం మన హృదయం || 2 ||
       వలచిన ఆమని కూరిమి మీరగ చేరిన తరుణం
ఆమె:
       కోటి తలపుల చిగురులు తొడిగెను
       తేటి స్వరముల మధువులు చిలికెను
అతడు:
       తీపి పలుకుల చిలుకల కిల కిల
       తీగ సొగసుల తొణికిన మిలమిల
ఆమె:
       పాడుతున్నది ఎదమురళి
       రాగఝురి తరగల మృదురవళి
ఆమె:
       తూగుతున్నది మరులవని
       లేత విరి కులుకుల నటనగని
అతడు:
       వేల మధుమాసముల పూల దరహాసముల
       మనసులు మురిసెను
                                             || లలిత ||
.
చరణం:
ఆమె:
       కోరే కోవెల ద్వారం నీవై చేరుకోగా
       కాదా నీకై మ్రోగే ప్రాణం ప్రణవం
అతడు:
       తీసే శ్వాసే ధూపం చూసే చూపే దీపం
       కాదా మమకారం నీ పూజా కుసుమం
ఆమె:
       మనసు హిమగిరిగ మారినది || 2 ||
       కలసిన మమతల స్వరజతి పశుపతి పదగతి కాగా
అతడు:
       మేని మలుపుల చెలువపు గమనము
       వీణపలికిన జిలిబిలి గమకము
ఆమె:
       కాలి మువ్వగ నిలిచెను కాలము
       పూల పవనము వేసెను తాళము
అతడు:
       గేయమైనది తొలిప్రాయం రాయమని మాయని మధుకావ్యం
ఆమె:
       స్వాగతించెను ప్రేమపథం సాగినది ఇరువురి బ్రతుకురధం
అతడు:
       కోరికల తారకల సీమలకు చేరుకొనె వడి వడి పరుగిడి
                                          || ఉదయ||
.
.
                      (Contributed by Pradeep)

Highlights

The Cine Technician Asociation of South India కళైంజర్ కరుణానిధి Award 1988 Winner!
.
Compare this song with: గాయం: అలుపన్నది ఉందా ఎగిరే అలకు & అల్లుడుగారు వచ్చారు: గుండెలో సందడి పదాలకే అందెగా
.
[Also refer to pages 209 & 41-42 in సిరివెన్నెల తరంగాలు & pages 34-37 in "నంది" వర్ధనాలు]
………………………………………………………………………………………………..

2 Responses to “రుద్రవీణ: లలిత ప్రియకమలం విరిసినది కన్నుల కొలనిని”

  1. Sri Harsha Kiran P Says:

    నింగీ నేలా కలిపే బంధం ఇంద్రచాపం should be
    నేలా నింగీ కలిపే బంధం ఇంద్రచాపం

  2. admin Says:

    Fixed it. Thanks a lot!

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)