పట్టుదల: కోరినవందిస్తా

Posted by admin on 16th October 2009 in ప్రేమ

Audio Song:
 
Movie Name
   Pattudala
Song Singers
   S.P. Balu, Chitra
Music Director
   Ilaya Raja
Year Released
   1992
Actors
   Suman, Yamuna
Director
   Y. Nageswara Rao
Producer
   T. Vijaya Lakshmi,
   N. Lalitamba

Context

Song Context:
    A Love Song

Song Lyrics

||ప|| |ఆమె|
       కోరినవందిస్తా కాముని విందిస్తా రా
       కొంగున బంధిస్తా కోరిమి పండిస్తా రా
       కోపమేలా కైపువేళా కయ్యమేలా కరగవేలా
|అతడు|
       చేతులు జోడిస్తా చెంతకు చేరొద్దమ్మా
       చిచ్చులు పుట్టించే చిందులు చాలించమ్మా
.
||చ|| |ఆమె|
       పక్కవాడకుంటే ఎలా అలుకువనదా ఆ వెన్నెలా
       ప్రాయంతోడెలా పడకింట్లో పంతాలా
|అతడు|
       హేయ్ ఆరుబయట అందాలలా ఆరబోసుకుంటే ఎలా
       ఊరు వాడంతా ఉచితంగా చూడాలా
|ఆమె|
       సోయగాలు నీ సొంతమేగా తోచినట్టు దాచుకో
|అతడు|
       కట్టదాటు కావేరి పొంగా కప్పదాటు మానుకో
|ఆమె|
       మురిపెంగ నాతో మునిపంటిగాటు నీ కక్షతీరా
|అతడు|
       కనికట్టు కట్టే కసరత్తులొద్దే కనిపెట్టానే నీకేళి
                              || కోరినవదిస్తా ||
.
||చ| |అతడు|
       తళుకు బెళుకు తైతక్కల్లో తగులుకోనిబోతుంటవి
       ఇట్టా తెల్లార్లు చెలరేగకే చిన్నారి
|ఆమె|
       పంచదార పెదవియ్యనా పంచివున్న మధువీయనా
       బింకం ఇంకానా బెట్టుచేస్తే వదిలేనా
|అతడు|
       సామదానబేదాలు చాలే మూర్చబోనె నేనికా
|ఆమె|
       కామిగాని ఏ మొగవాడు మోక్షగామి కాడుగా
|అతడు|
       కవ్వింత చూస్తే నవ్వాగకుందే అయ్యోపాపం అయ్యో
|ఆమె|
       కరునించమంటె కాదన్నావంటే ఖైదీ చేస్తా కౌగిలిలో
                              || కోరినవందిస్తా ||
|అతడు|
       కవ్విస్తావా కందిపోవా నిప్పురవ్వా నిద్దరోవా
.
.
                (Contributed by Pradeep)

Highlights

………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)