గాయం: సురాజ్యమవలేని స్వరాజ్యమెందుకనీ

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Gaayam
Song Singers
   S.P. Balu
Music Director
   Sri
Year Released
   1993
Actors
   Jagapathi Babu,
   Revathi,
   Urmila Mathondkar
Director
   Ram Gopal Varma
Producer
   Y. Surendra

Context

Song Context:
          సురాజ్యమవలేని స్వరాజ్యమెందుకనీ!

Song Lyrics

||ప|| |అతడు|
       సురాజ్యమవలేని స్వరాజ్యమెందుకనీ
       సుఖాన మనలేని వికాసమెందుకనీ
       నిజాన్ని బలికోరే సమాజమెందుకనీ
       అడుగుతోంది అదిగో ఎగిరే భరత పతాకం
.
||చ|| |అతడు|
       ఆవేశంలో ప్రతి నిమిషం ఉరికే నిప్పుల జలపాతం
       కత్తి కొనల ఈ వర్తమానమున బ్రతకదు శాంతి కపోతం
       బంగరు భవితకు పునాది కాగల యువత ప్రతాపాలు
       భస్మాసుర హస్తాలై ప్రగతికి సమాధి కడుతుంటే
       శిరసు వంచెనదిగో ఎగిరే భరత పతాకం
       చెరుగుతోంది ఆ తల్లి చరితను విశ్వవిజయాల విభవం
                                 || సురాజ్యమవలేని ||
.
||చ|| |అతడు|
       కులమతాల దావానలానికి కరుగుతున్నది మంచు శిఖరం
       కలహముల హాలాహలానికి మరుగుతున్నది హిందు సంద్రం
       దేశమంటే మట్టి కాదను మాట మరిచెను నేటి విలయం
       అమ్మ భారతి బలిని కోరిన రాచకురుపీ రాజకీయం
       విషము చిందెను జాతి కనుమునా ఈ వికృత గాయం
.
.
                        (Contributed by Nagarjuna)

Highlights

                      1993 Nandi Award Winner!
.
.
A Sirivennela Classic!
.
What is the purpose of independence when we do not know how to progress?
What is the purpose of enlightenment (advancement), when we cannot live happily?
Why do we need a society that butchers the truth?
There it is the flying Bharata pataakam – asking these questions!
.
Every minute the anger, violence!
Then how can the dove (peace) live at these knife edges?
The youth talent that is the foundation for golden future,
is itself burying the progress like Bhasmasura’s hands!
There it is the flying Bharata pataakam watching helplessly bowing its head in shame!
Spoiling BharatMata’s grand, glorious history!
.
Cast and religious war flames are melting even the Himalyas!
The poisonous infighting is boiling even the Indian ocean!
Today’s madness has forgotten that “the country is NOT a land of dirt”!
Political abscess is asking for “bali” of even Bharat Mata!
This weird wound is sprinkling poison into the eyes of our civilization!

.
Young Sirivennela questioning pointedly & to shape up!
.
[Also refer to Page 111 in సిరివెన్నెల తరంగాలు & pages 8-11 in "నంది" వర్ధనాలు]
………………………………………………………………………………………………

One Response to “గాయం: సురాజ్యమవలేని స్వరాజ్యమెందుకనీ”

  1. shankar Says:

    meeru saapavasthu maanava janmaettina maharushi(krishna vamsi)idhi 1000%right sir

    chittibaba temple(sitanagaram)lo ma babu ni ettukuni jolapata paderu sir meeru

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)