అంతం: చలెక్కిఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో

Posted by admin on 27th November 2009 in టీజింగ్ సాంగ్

Audio Song:
Video Song:
Movie Name
Antham
Song Singers
Jojo,
Chitra
Music Director
Mani Sharma
Year Released
1992
Actors
Nagarjuna,
Urmila Mathondkar
Director
Ram Gopal Varma
Producer
Ram Gopal Varma

Context

Song Context:
A (subtle) Teasing Song by her

Song Lyrics

||ప|| |ఆమె|
చలెక్కిఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో
చిటుక్కుమందనుకో ఏ చిటారు కొమ్మెనకో
చురుగ్గా చూస్తావో పరాగ్గా పోతావో
వలేస్తానంటావో ఇలాగే ఉంటావో
|| చలెక్కిఉందనుకో||
.
||చ|| |ఆమె|
చీకటుందని చింతతో నడిరాతిరి నిదరోలేదుగా
కోటి చుక్కలు కాంతితో తనతూర్పు వెతుకునుగా ||చీకటుందని||
నలుదిక్కులలో నలుపుందనుకో చిరునవ్వులకేం పాపం
వెలుగివ్వనని ముసుకేసుకొని మసిబారదు ఏ దీపం
|| చలెక్కిఉందనుకో||
.
||చ|| |ఆమె|
కారునల్లని దారిలో ఏ కలలకోసమో యాతన
కాలుసాగని నింగిలో ఏకాకి యాత్రలోన ||కారునల్లని||
కలలన్నిటిని వినిపించుకొని నిలవేసినా కళ్ళని
వెలివేసికోని వెళ్ళిపోకుమరి విలువైన విలాసాన్ని
|| చలెక్కిఉందనుకో||
.
.
(Contributed by Narasimha Murthy)

Highlights

వెలుగివ్వనని ముసుకేసుకొని మసిబారదు ఏ దీపం!
.
[Also refer to Page 177 of సిరివెన్నెల తరంగాలు]
……………………………………………………………………………………………….

One Response to “అంతం: చలెక్కిఉందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో”

 1. Sri Harsha Says:

  Hi

  వెలివేసికోని వెళ్ళిపోకుమరి విలువైనదిరా కాని
  should be

  వెలివేసికోని వెళ్ళిపోకుమరి విలువైన విలాసాన్ని
  Thanks,
  Sri Harsha.

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)