అంతం: గుండెల్లో దడదడదడలాడే ఉరుములతో

Posted by admin on 27th November 2009 in ఘర్షణ

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Antham
Song Singers
   S.P. Balu,
   Chitra
Music Director
   M.M. Keeravani
Year Released
   1992
Actors
   Nagarjuna,
   Urmila Mathondkar
Director
   Ram Gopal Varma
Producer
   Ram Gopal Varma

Context

Song Context:
   ప్రేమించాలని ఉండి, తన పరిస్తితులకి సాధ్యం కాక - ఘర్షణ!
   He is a professional Killer!
   (చీకట్లో జ్వలించినా చుక్కలా చేరునా, ఏకాకి ఏకాంతంలో కలిసేనా)

Song Lyrics

||ప|| |అతడు|
       గుండెల్లో దడదడదడలాడే ఉరుములతో
       కళ్ళలో భగభగ మండే మెరుపులతో
       ఊహల్ని ఉప్పొంగించే ఒత్తిడి చిత్తడి
       మబ్బుల్ని మత్తెక్కించే సుడిగాలి
       కొండల్ని ఢి కొట్టించే అల్లరి ఆవిరి
       దిక్కుల్ని దిమ్మెక్కించే తొలకరి
                          ||గుండెల్లో||
.
||చ|| |అతడు|
       వెన్నెలంటే వెండిమంటే ||2||
       నిజమిదే నమ్మరే
       కన్నులుంటే నన్నుకంటే
       రుజువులే కోరవు
       చీకట్లో జ్వలించినా చుక్కలా చేరునా
       ఏకాకి ఏకాంతంలో కలిసేనా
                         ||గుండెల్లో||
.
||చ|| |అతడు|
       నిప్పుచెండై చుట్టుకుంటే ||2||
       కరగడా సూర్యుడే
       మంచుమంటై ముట్టుకుంటే
       మరగడా చంద్రుడే
       గంగమ్మ ఆయువునే తాకిన భగ్గున
       సంద్రాన్ని ఆటాడించే చెడు దాహం
                         ||గుండెల్లో||
.
.
      (Contributed by Narasimha Murthy)

Highlights

   [Also refer to Page 79 of సిరివెన్నెల తరంగాలు]
……………………………………………………………………………………………….

4 Responses to “అంతం: గుండెల్లో దడదడదడలాడే ఉరుములతో”

 1. ss kanchi Says:

  This particular song was composed by Mr.Keeravani MM, in this film… Proper credits will enhance the authenticity of the site..
  thank you…

 2. admin Says:

  Kanchi garu,

  We do our best to be accurate. This being an old movie and also unusual - with three music directors having their part - made the matters worse!
  Thank you very much for the correction.
  Please let us know any more corrections that you find on the site. (We are always open to get corrected by knowledgeable folks like you).

 3. ss kanchi Says:

  Dear Mr.Admin…
  it was nice of you for being so prompt in ur action..
  I would gladly suggest the corrections if necessary..

  BTW
  chalekki undanukoe in the same film is by Mr.Manisharma…

 4. admin Says:

  Kanchi garu,

  I fixed it already when గుండెల్లో దడదడదడలాడే ఉరుములతో was fixed i.e.., after you pointed out.
  Anyway thanks again for the initiative.

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)