స్వర్ణ కమలం: అందెల రవమిది పదములదా

Audio Song:
 
Video Song:
 
Movie Name
   Swarna Kamalam
Song Singers
   S. P. Balu,
   Vani Jayaram
Music Director
   Ilaya Raja
Year Released
   1988
Actors
   Venkatesh,
   Bhanu Priya
Director
   K. Viswanath
Producer
   C.H.V. Appa Rao

Context

Song Context:
      I. అందెల రవమిది.
          1) పదములదా? (mere mechanical)
          2) అంబరమంటిన హృదయముదా?
      II. అమృతగానమిది.
          1) పెదవులదా? (mere mechanical)
          2) అమితానందపు యదసడిదా?
She has realized it now, deeply heartfelt, and absolutely ecstatic!
(Just relax & enjoy the show)

Song Lyrics

||శ్లోకం||
       గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణుః గురుద్దేవో మహేశ్వరః
       గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ||2||
       తస్మై శ్రీ గురవే నమః
|అతడు|
       ఓం నమో నమో నమశ్శివాయ
|ఆమె|
       మంగళ ప్రదాయ గోపురంగతే నమశ్శివాయ
       గంగయాతరింగితోత్తమాంగతే నమశ్శివాయ
|అతడు|
       ఓం నమో నమో నమశ్శివాయ
|ఆమె|
       శూలినే నమో నమః కపాలినే నమశ్శివాయ
       పాలినే విరంచితుండ మాలినే నమశ్శివాయ
.
||ప|| |ఆమె|
       అందెల రవమిది పదములదా   ||2||
       అంబరమంటిన హృదయముదా  ||అందెల||
       అమృతగానమిది పెదవులదా
       అమితానందపు ఎదసడిదా
|అతడు|
       సాగిన సాధన సార్థకమందగ యోగబలముగా యాగఫలముగా  ||2||
       బ్రతుకు ప్రణవమై మ్రోగుకదా   
                                           ||అందెల||
.
||చ|| |ఆమె|
       మువ్వలు ఉరుముల సవ్వడులై - మెలికలు మెరుపుల మెలకువలై ||2||
       మేను హర్షవర్ష మేఘమై - మేని విసురు వాయువేగమై
|అతడు|
       అంగభంగిమలు గంగపొంగులై హావభావములు నింగిరంగులై
       లాస్యం సాగే లీల… రసఝరులు జాలువారేలా
|ఆమె|
       జంగమమై జడమాడదా
|అతడు|
       జలపాత గీతముల తోడుగా
|ఇద్దరు|
       పర్వతాలు ప్రసరించిన పచ్చని ప్రకృతి ఆకృతి పార్వతి కాగా
                                           ||అందెల||
.
||చ|| |అతడు|
       నయనతేజమే “” కారమై
       మనోనిశ్చయం “”కారమై
       శ్వాసచలనమే “శి”కారమై
       వాంచితార్థమే “”కారమై
       యోచన సకలము “”కారమై
       నాదం “”కారం, మంత్రం “”కారం
       స్తోత్రం “శి”కారం, వేదం “”కారం
       యజ్ఞం “”కారం, ఓం నమఃశివాయ
.
|ఆమె|
       భావమే భవునకు భావ్యము కాదా
       భరతమే నిరతము భాగ్యము కాదా
|అతడు|
       తుహిన గిరులు కరిగేలా తాండవమాడే వేళ
|ఆమె|
       ప్రాణపంచమమే పంచాక్షరిగా పరమపదము ప్రకటించదా
|అతడు|
       ఖగోళాలు పదకింకిణులై పది దిక్కుల ధూర్జటి ఆర్భటిరేగా
                                            || అందెల ||
.
.
                      (Contributed by Nagarjuna)

Highlights

             1988 Nandi Award Winner!
.
.
A Sirivennela Classic!
.
She has realized it now, deeply heartfelt, and absolutely ecstatic!
Rest is all Sirivennela gari poetry for her performance!

.
[Also refer to Pages 59 - 63 in సిరివెన్నెల తరంగాలు & pages 5-7 in "నంది" వర్ధనాలు]
………………………………………………………………………………………………..

3 Responses to “స్వర్ణ కమలం: అందెల రవమిది పదములదా”

 1. bhavani Says:

  Beautiful song !!
  గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణుః గురుద్దేవో మహేశ్వరః
  గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ||2||
  తస్మై శ్రీ గురవే నమః
  ఓం నమో నమో నమశ్శివాయ
  మంగళ ప్రదాయ గోపురంగతే నమశ్శివాయ
  గంగయాతరింగితోత్తమాంగతే నమశ్శివాయ
  ఓం నమో నమో నమశ్శివాయ
  శూలినే నమో నమః కపాలినే నమశ్శివాయ
  పాలినే విరంచితుండ మాలినే నమశ్శివాయ
  ఈ part ఎందుకో lyrics లో add చెయ్య లెదు
  అలాగే పాట చివరిలో
  ప్రాణ మంచమమే పంచాక్షరి గా పరమ పదము ప్రకటించదా……(ప్రకటించగా కాదు )
  అని ఉంటుంది

 2. admin Says:

  Bhavani garu,
  Thanks for the contribution. Added with the correction now.

 3. Sistla Chandra Sekhar Says:

  Great Song. You cannot get a better combination that Satry Garu - Ilaiyaraja and S P Balasubramanyam.

Leave a Reply

To write the response in తెలుగు (Type the matter at this site and paste in the comments box below)